Matarlindin

Matarlindin er matarsmiðja rekin af Ljómalind. Í Matarlindinni er vinnslurými, tækjageymsla/pökkunarrými, kælir og aðstaða fyrir fundi og kynningar. Matarlindin er aðstaða fyrir frumkvöðla á Vesturlandi þar sem þeir geta unnið að vöruþróun og smáframleiðslu.

Gæðahandbók Matarlindarinnar er aðgengileg hér og bið ég þá sem hugsa sér að leiga aðstöðuna að kynna sér hana vel

http://ljomalind.is/skrar/ljomalind/gahandbk_-_matarlindin-klr-.pdf 

Verðskrá Matarlindarinnar 

http://ljomalind.is/skrar/ljomalind/verskr_matarlindarinnar.pdf

 

Einnig eru hér aðrir bæklingar sem mælt er með að lesa yfir. 

http://ljomalind.is/skrar/ljomalind/InnraEftirlitRodvef_2015.pdf

http://ljomalind.is/skrar/ljomalind/Me_allt__hreinu_2009.pdf

http://ljomalind.is/skrar/ljomalind/Matvlaframleiendur-vimiunarreglur_2017.pdf

Matvælafyrirtæki skal hlíta ýmsum lögum, þau helstu er hægt að finna hér:

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998007.html

Lög um matvæli: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995093.html

Lög um tóbaksvarnir: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2002006.html

Lög varðandi innra eftirlit: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1995093.html

Lög um starfsumhverfi og öryggi starfsmanna: http://www.althingi.is/lagas/nuna/1980046.html

Lög um meðhöndlun úrgangs: http://www.althingi.is/lagas/nuna/2003055.html

Reglugerðir sem matvælaframleiðsla heyrir undir. 

Reglugerð um innleiðingu matvælareglugerðar: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/sjavaroglandbunadar/nr/15457

Reglugerð um aukaefni í matvælum: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfisraduneyti/nr/4526

Reglugerð um miðlun upplýsinga um matvæli til neytenda: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/atvinnuvega--og-nyskopunarraduneyti/nr/19539

Reglugerð um neysluvatn: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfisraduneyti/nr/4496

Reglugerð um hollustuhætti: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/umhverfis--og-audlindaraduneyti/nr/4555

Reglugerð varðandi aðila undir smáræðismörkum: https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/sjavaroglandbunadar/nr/18265